Det kan måske hjælpe dig.
Udlejning af skydevogn
1. Lejeren skal være medlem af Ferslev-Vellerup Jagtforening.
2. Udlejes kun, hvor en fra bestyrelsen leverer, betjener og afhenter skydevogenen.
3. Sikkerheden skal være i orden.
4. Ved uheld er det folks egen private ulykkesforsikring, der skal kontaktes. Beruselse og anden selvforskyldt ulykke dækkes ikke, så læs policen.
5. Lerduer levers af Ferslev-Vellerup Jagtforening til en pris af 1,- Kr. Pr. Stk. Flugtskydningspatroner kan købes for 35,- pr. æske/25 stk. Pris pr. skytte Kr. 50,-. Herudover betales 2,- Kr. Pr. Kørt Km både ud og hjem. Alt er kontant!
6. Evt. Skydeinstruktør kan rekvireres.