Jagt år 2019.
Arrangement for jagt år 2019.

Ferslev-Vellerup Jagtforening

Arrangemet for jagt år 2019.


     

14. Januar:  Jæger rådet Fr-sund kommune.

19.Januar: Rævejagt på Svanholm. 

20. Januar: Reguleringsjagt i Slangerup.

26.januar: Dådyrjagt hos Erling Nielsen.

03.Marts: Fastelavnsskydning.    

06. Marts: Vildtmiddag på Svanholm.

27. April Riffelindskydning på Ryegård.

16. Maj Bukke-pral.

22. Maj Indskydning af jagtgevær efter lerduer.

29. Maj  Indskydning af jagtgevær efter lerduer.

12. Juni  Indskydning af jagtgevær efter lerduer.

19. Juni  Indskydning af jagtgevær efter lerduer.         

26. Juni  Indskydning af jagtgevær efter lerduer.

06. Juli Præmieskydning.

13. Juli JKF skydning.

08. September Spejder-dag.

12. September generalforsamling.

26.Oktober Reguleringsjagt på Svanholm        

02. November Jagt hos Erling Nielsen.

10.Novrmber Reguleringsjagt på Svanholm      

16. November jagt hos Erling Nielsen.

29. November Julefrokost på Gerlev Kro.      

                          

                


     

 


 


Detaljer for det enkelte arrangement findes

længere nede på denne side.  JKF årsmøde

Mandag den 14. januar: JKF årsmøde kl. 19.30 . . . Jægerrådet i Frederikssund kommune (JKF) holder årsmøde på Ellehammervej, Frederikssund. Formand: Per West, som blev genvalgt sidste år.


Rævejagt på Svanholm

Rævejagt på Svanholm lørdag den 19. januar kl. 8.30 . . . Jagtforeningen holder rævejagt på Svanholm for 32. gang! Mødested og parkering: Bag butikken. Mød op, der er plads nok. Pris 50 kr., som betales ved morgen-parolen. Tag hunden med – samt jagttegn! – Husk også madpakken!


Dådyrjagt hos Erling Nielsen

Dådyrjagt hos Erling Nielsen . . . Lørdag den 26. januar kl. 8.30-16.00. Vi er også nødt til at tage forbehold for vejret denne dag! Kontakt bestyrelsen for at høre nærmere vedr. arrangementet og pris. Der er mad som sædvanlig og du har mulighed for at købe evt. nedlagte dyr.Rævejagt

Februar måned: Evt. regulering af ræve . . .         Hvis der viser sig behov for at regulere ræve her i området, laver vi naturligvis en extra rævejagt - men der er visse regler og retningslinier for denne jagtform, som skal følges, hvis situationen opstår. Så kontakt bestyrelsen og hør nærmere!


Fastelavnsskydning

Fastelavnsskydning hos Nina og Per Ventrup . . . Søndag den 3. marts kl. 13.00-16.00. Først tøndeskydning med stålhagl (fri haglstørrelse). Pris 20 kr. Derefter skyder vi nogle lerduer og her bruger vi udelukkende 7-hagl stål. På pladsen sælges patroner, øl og vand.


Vildtmiddag på Svanholm

Onsdag den 6. marts (fra kl. 17.00): Vildtmiddag på Svanholm . . . Kom med dit vildt og lav din livret eller en anden ret, som du synes om. Så kan vi andre også smage den. Du kan forberede dig hjemmefra eller lave det hele i køkkenet. Vi råder over gasblus, ovne, smør, fløde, grøntager, krydderier osv. Ca. kl. 19 laver vi en buffet med de færdige retter, som vi så smager på. Mens vi laver maden smager vi på vinen og øllet (som du selv kan medbringe eller købe på stedet). Tilmelding til Jes på tlf. 51 32 95 47 og tag konen eller kæresten med. Max. antal: 20 personer. Først-til-mølle princippet gælder . . !


Riffelindskydning på Ryegård

Riffelindskydning på Ryegård 27. april . . .                    I samarbejde med Bramsnæs Jagtforening arrangerer vi indskydning af vore jagtrifler på 100 meter bane kl. 9.00 – 13.00. Pris ca. 100,- kr.


Bukke-pral

Bukke-pral Torsdag 16. maj 2019 kl. 09:00 Vi mødes hos Nina og Per Ventrup, Ventevej 5, Skibby, og ser hvad vi hver især har nedlagt på denne helt specielle jagtdag. Det er 11. gang vi afholder dette arrangement – så lad os se hvad denne morgen bringer . .


Indskydning af jagtgevær

Indskydning af jagtgevær efter lerduer . . .              Vi indskyder vores jagtgeværer følgende onsdage: 22. og 29. maj, 12., 19. og 26. juni – alle dage fra kl. 18.30-21.00. - Skydested: Bag Genbrugspladsen i Skibby. Skilte vil være opsat fra Hovedgaden. - Kun flugtskydningspatroner 7-hagl. Niels Helbo­Olsen, Tonnie Petersen, Per Guldberg, Steen Sørensen samt Bent Jensen er vores uddannede flugtskydningsinstruktører. NB! Den sidste træningsaften, altså den 26. juni, skyder vi kun trap.


Præmieskydning

Præmieskydning lørdag den 6. juli kl. 9.00 – ca. 16.00 . . .         Nina og Per Ventrup har igen i år stillet deres ejendom til rådighed for vores præmie-skydning med både åbne og lukkede skydninger. Vi begynder dagen med fælles morgenkaffe kl. 8.00. Derefter skydning i følgende rækker: B-række, A-række, Mester-række, Senior-række (skal være fyldt 55 år på dagen) og Veteran-række (skal være fyldt 65 år på dagen) samt makker-skydning (findes ved lodtrækning). Hovedskydning samt makker-skydning før frokost. Så frokost og præmieuddeling for formiddagens skydninger. Efter frokost åbne skydninger og præmieuddeling for de åbne skydninger. Kun for foreningens medlemmer    Tilmelding til Bjarne Hansen. 29401163.


JKF skydning

Lørdag den 13. juli kl. 9.00: JKF skydning . . . Ferslev-Vellerup Jagtforening arrangerer og det foregår hos Nina og Per Ventrup.


Spejderdag

Spejderdag søndag den 8. september . . . Sted: Spejderhytten i Nordmandsmosen ved Skibby kl. 10.00. Afsæt et par timer på dette arrangement. Inviter børn/børnebørn og bedsteforældre med til denne dag. Der vil blive diverse udstillinger, parole, jagthorns-blæsning, plukning af vildt og en masse andre spændende ting. - Der forefindes air-soft-gun-skydning.


Generalforsamling
Generalforsamling torsdag den 12. september kl. 18.30 . . . Igen i år i Ewers frokoststue. Vi begynder sædvanen tro med fællesspisning. Menu: Gule ærter m/ flæsk og pølse, snaps, øl og vand. – Pris 100 kr. Tilmelding til Bjarne Hansen, tlf. 29 40 11 63 eller ved de øvrige arrangementer, men senest 3 dage før! - Vedr. krage/skade­pokal: Begge ben fra alle dine fugle skal afleveres på generalforsamlingen, hvorefter pokalen bliver overrakt til det medlem af foreningen, som har nedlagt flest krager/skader.

Reguleringsjagt

Reguleringsjagt på Svanholm lørdag den 26. oktober . . .     Vi mødes på P-pladsen bag butikken kl. 6.00. – Der er Bismuth-patroner som præmie denne dag. - Tag hund og godt skjul med. – Lodtrækning på foreningsprogrammet.


Jagt hos Erling Nielsen

Jagt hos Erling Nielsen . . . Lørdag den 2. november kl. 8.30. – Pris 600,- kr., som betales til Erling på dagen. Mulighed for samkørsel. - Vi kører fra Erik Eriksen, Irisvej 40 i Skibby, præcis kl. 7.00. Dette arrangement er i samarbejde med Dansk Land og Strand.


Reguleringsjagt

Reguleringsjagt på Svanholm søndag den 10. november . .  Vi mødes på P-pladsen bag butikken kl. 7.00. – Samme koncept som den 26. oktober.


Jagt hos Erling Nielsen

Jagt hos Erling Nielsen . . . Lørdag den 16. november kl. 8.30. – Pris 600,- kr., som betales til Erling på dagen. Mulighed for samkørsel. - Vi kører fra Erik Eriksen, Irisvej 40 i Skibby, præcis kl. 7.00. Dette arrangement er i samarbejde med Dansk Land og Strand.


Julefrokost på Gerlev Kro

Julefrokost på Gerlev Kro . . . Fredag den 29. november kl. 18.00-01.00: Tag med på Gerlev Kro denne aften sammen med din kone/samlever. Denne aften er blevet en tradition lige som de fleste af vore øvrige arrangementer. Vi nyder kroens julebuffet samt den gode, levende musik.